0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Zásady ochrany osobních údajů

Naše společnost – Denavacar, s.r.o., IČ: 28510593, sídlem na Osadní 869/30 170 00 Praha 7, Holešovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 146872 (dále jen jako „Denavacar“), si váží důvěry svých zákazníků.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů (dále jen jako „Zásady“) vás informujeme o způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s vaší návštěvou na našich webových stránkách (www.aquaden.cz).

Tyto Zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto našich zákazníků, zájemců o naše produkty a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů, který odpovídá vašemu postavení vůči nám.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Dle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako „GDPR“) je správcem osobních údajů

Společnost: denavacar s.r.o.
IČ: 28510593
Sídlem: Osadní 869/30 170 00 Praha 7, Holešovice
Zápis v OR: oddíl C, vložka 146872, vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen jako „Správce“)

1.2. Pro účely těchto Zásad se osobními údaji rozumí veškeré informace identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, identifikovatelnou fyzickou osobou je pak fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, a to kupříkladu: jméno a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, lokační údaje, síťový identifikátor, operační systém, cookies, nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby (dále jen jako „Osobní údaje“).

1.3. Správce nemá povinnost a ani nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Správce při zpracování Osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jako i nařízením GDPR.

1.5. Účastníkem je jakákoliv fyzická osoba, podnikající či nepodnikající, jako i osoba právnická, která nakupuje zboží a služby od společnosti denavacar s.r.o., jakožto i osoba, která o jejich produkty či služby projeví zájem, a návštěvníci jimi provozovaných webových stránek (dále jen jako „Účastník“).

1.6. Správce zpracovává veškeré Účastníkem sdělené Osobní údaje vždy transparentním způsobem, což znamená, že Účastník ví, za jakým účelem své Osobní údaje Správci poskytuje.

II. Účely a doby zpracování Osobních údajů

Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webových stránek

2.1. V případě nákupu zboží nabízeného na webových stránkách Správce bude tento o Uživateli zpracovávat Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjemní, datum narození, adresa bydliště, adresa pro doručení zboží, e-mailová adresa, telefonický kontakt, údaje o zakoupeném zboží a jeho ceně. V případě, že Uživatel je právnickou osobou, nebo podnikající fyzickou osobou, bude Správce evidovat také jeho obchodní firmu, IČ, DIČ, adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, identifikační údaje jeho zástupce, nebo jiné kontaktní osoby, a údaje o čísle bankovního účtu a kódu banky.

2.2. Zpracování těchto Osobních údajů je nezbytným předpokladem pro splnění smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje výslovný souhlas Uživatele.

2.3. Správce bude zpracovávat údaje Uživatele za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží a za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmu spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. Správce bude tyto údaje zpracovávat po dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby zakoupeného zboží. Po uplynutí této doby je bude Správce zpracovávat pouze za předpokladu, že to stanoví zvláštní právní předpis, nebo pokud to bude nezbytné z jiných právních důvodů.

2.4. V případě doručování objednaného zboží na Uživatelem určenou adresu, pak Správce poskytne Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží také příslušnému přepravci.

2.5. Pro případ odstoupení od kupní smlouvy pak bude Správce zpracovávat také číslo účtu Uživatele, které jim tento sdělí za účelem vypořádání vzájemných závazků. Takto poskytnuté Osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze po dobu nutnou pro vrácení peněz a proto, abych byl Správce schopen prokázat, že předmětná částka byla Uživateli skutečně vrácena, maximálně však po dobu promlčecí lhůty vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Poskytnutí těchto Osobních údajů je nezbytným pro vypořádání vzájemných závazků Správce a Uživatele při odstoupení od kupní smlouvy, a jedná se tak o zpracování, které nevyžaduje souhlas Uživatele.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

2.6. Při zpracování požadavků a zodpovězení dotazů Uživatelů zpracovává Správce Uživatelem dobrovolně poskytnuté Osobní údaje, to však pouze v nezbytně nutném rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku Uživatele, nevznikne-li potřeba zpracovávat Osobní údaje pro jiný účel. Poskytnutí těchto údajů je nezbytně nutné pro možnost zpracování dotazu či požadavku Uživatele, proto pro zpracování těchto údajů není vyžadován souhlas Uživatele.

2.7. Pokud bude předmětem požadavku Uživatele reklamace zboží, bude Správce zpracovávat Osobní údaje také za účelem vyřízení této reklamace. Osobní údaje Uživatele bude Správce v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a za účelem doložení průběhu a vyřízení reklamace z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů. Souhlas Uživatele s tímto zpracováním pak není vyžadován. Doba a rozsah Osobních údajů Uživatele pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti Správce reklamaci vyřídit.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s návštěvou webových stránek

2.8. V souvislosti s prohlížením webových stránek zpracovává Správce protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud Uživatel přišel, IP adresu, datum a dobu přístupu, údaje o prohlížeči Uživatele a operačním systému. Tyto údaje Správce zpracovává za účelem jeho oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování. Na zpracování těchto protokolových souborů není ze zákona vyžadován souhlas Uživatele. Tyto Osobní údaje Správce uchovává po dobu 1 měsíce ode dne návštěvy Uživatele na webové stránce Správce.

2.9. Za účelem zlepšení fungování webových stránek Správce i optimalizace marketingové aktivity, používá Správce na svých webových stránkách soubory cookies. Cookies slouží k rozlišování jednotlivých Uživatelů přistupujících k webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci Uživatelů webové stránky.

2.10. V případě nesouhlasu se shromažďováním souborů Cookies, má Uživatel možnost zakázat jejich používání v nastavení prohlížeče.

Kategorie souborů cookie

Nezbytné (esenciální)

Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování základních funkcí internetových stránek. Tyto soubory cookies anonymně zajišťují základní a bezpečnostní funkce webu.

Mezi nezbytné patří i soubory cookies, které se používají pro interakci uživatele s webovými stránkami a pro přístup k základním funkcím služby/webu. Tyto funkce zahrnují jazykové předvolby, optimalizaci řízení a zlepšení služby a nakládání s informacemi týkajícími se aktuální relace uživatele (například, obsah nákupního košíku).

Některé nebo všechny uvedené soubory cookie mohou být uloženy ve vašem prohlížeči.

Funkční

Funkční soubory cookies zajišťují určité funkce jako například možnost sdílení obsahu webových stránek na sociálních sítích, sbírání zpětné vazby a další obdobné funkce.

Soubory cookies zvyšující výkon

Soubory cookies zvyšující výkon se používají pro pochopení a analýzu klíčových ukazatelů výkonnosti webových stránek, což pomáhá zlepšit uživatelské rozhrání.

Analytické

Analytické soubory cookies se používají ke shromažďování dat a zpracování zpráv o používání webových stránek, na jejichž základě můžeme sledovat interakci uživatele s naší službou. Nashromážděná data obsahují informace o počtu uživatelů, o tom, odkud se na stránky dostali a jaké stránky anonymně navštívili. Díky této statistice můžeme zlepšovat obsah stránek a nabídnout lepší funkce.

Reklamní

Reklamní soubory cookies se používají k tomu, aby se uživatelům zobrazovaly relevantní reklamy a marketingové kampaně. Tyto soubory cookies sledují uživatele na stránkách a sbírají data pro promítání personalizované reklamy.

Jiné

Jiné soubory cookies jsou soubory cookies, které se teprve analyzují a nebyly proto zatím zařazeny do žádné kategorie.

Používané typy cookies

CookieTypDélkaPopis
Nezbytné (esenciální)
PHPSESSIDTechnická cookieSessionThis cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed.
cookielawinfo-checkbox-advertisementTechnická cookieSessionTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Reklamní.
viewed_cookie_policyTechnická cookie11 měsícůSoubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu či nesouhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Nezbytné. Neukládá žádné osobní údaje.
cookielawinfo-checkbox-necessaryTechnická cookie11 měsícůTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Nezbytné.
cookielawinfo-checkbox-functionalTechnická cookie11 měsícůTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Funkční.
cookielawinfo-checkbox-performanceTechnická cookie11 měsícůTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Výkonové.
cookielawinfo-checkbox-analyticsTechnická cookie11 měsícůTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Analytické.
cookielawinfo-checkbox-othersTechnická cookie11 měsícůTento soubor cookies se instaluje pomocí pluginu GDPR Cookie Consent a používá se pro uschování informací o souhlasu uživatele s používáním souborů cookies, které patří mezi Jiné.
Jiné
ws_form_2_date_startTechnická cookieSessionBez popisu
ws_form_3_date_startTechnická cookieSessionBez popisu

III. Ochrana osobních údajů a způsob jejich zpracování

3.1. Pokud Účastník odmítne sdělit Správci své Osobní údaje, není pak možné s tímto uzavřít smlouvu, nebo mu poskytnout plnění z této vyplývající. Osobní údaje Účastníka jsou nezbytným předpokladem pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Správce.

3.2. Účastník je povinen Správci sdělit pouze úplné a pravdivé Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost Účastníkem poskytnutých Osobních údajů nese odpovědnost zásadně a výhradně Účastník.

3.3. Správce přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného či nahodilého přístupu k Osobním údajům, jejich změny, zničení, či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití Osobních údajů Účastníků. Správce dodržuje veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.4. Správce zpracovává Osobní údaje Účastníků automatizovaně i manuálně a vede záznamy o činnostech zpracování. Při zpracovávání Osobních údajů Správce nedochází k rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo Účastníků, jejichž Osobní údaje Správce zpracovává dle těchto zásad.

3.5. Správce nedisponuje informacemi o platebních kartách, kterými Účastník platí. Těmito údaji disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

IV. Předávání osobních údajů třetím stranám

4.1. Primárně jsou Účastníkem poskytnuté informace zpracovávány Správcem a jeho zaměstnanci. Správce při zpracovávání Osobních údajů využívá moderní bezpečné a kontrolní mechanismy, zabezpečující maximální možnou ochranu dat. Veškeré osoby, které mají k Osobním údajům Účastníků přístup v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti, a tento závazek trvá i po skončení pracovního vztahu se Správcem.

4.2. Správce je oprávněn předat Osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to pouze k následujícím účelům: dokončení objednávkového procesu, distribuce a doručení zboží, technická a IT podpora, činnost znalců, advokátů a auditorů, vyřizování reklamací.

4.3. Při plnění svých závazků a povinností a poskytování služeb využívá Správce odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tyto dodavatelé zpracovávají Osobní údaje, které jim Správce předává, mají postavení zpracovatelů Osobních údajů.

4.4. Správce předává zpracovatelům Osobní údaje Účastníků vždy pouze v nezbytně nutné míře pro účely zpracování a výhradně k účelům poskytování služeb Správce. Za konkrétního zpracovatele si Správce vybírá pouze osoby, které mu poskytnou maximální záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany předávaných Osobních údajů. Se všemi zpracovateli má Správce uzavřenou smlouvu, a žádný zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté Osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovatelé jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v jiných členských státech Evropské unie.

4.5. Správce má zákonnou povinnost poskytnout na požádání Osobní údaje Účastníků státním orgánům a úřadům (např. Policie České republiky, státní úřady v rámci prováděných kontrol apod.).

V. Práva spojené s ochranou osobních údajů

5.1. Práva Účastníků v souvislosti s ochranou Osobních údajů:

5.1.1. právo požadovat od Správce přístup k jeho Osobním údajům: Účastník má právo při splnění zákonných podmínek obdržet od Správce bezplatně na základě žádosti informace o tom, zda Správce zpracovává jeho Osobní údaje, pokud je tomu tak, má rovněž právo získat přístup k těmto Osobním údajům. Správce tak na požádání poskytne Účastníkovi veškeré informace o zpracování těch Osobních údajů, kde je v pozici Správce.

5.1.2. právo na opravu poskytnutých Osobních údajů: pokud Účastník zjistí jakoukoliv nepřesnost či chybu ve zpracovávaných Osobních údajích, má právo Správce na toto upozornit. Správce pak tuto chybu obratem napraví;

5.1.3. právo na výmaz poskytnutých Osobních údajů: za předpokladu, že pomine účel, pro který Správce zpracovává Osobní údaje, tento automaticky veškeré Osobní údaje Účastníků anonymizuje nebo zlikviduje. Pokud však Správce zpracovává Osobní údaje Účastníka na základě jeho souhlasu, má tento právo kdykoliv tento souhlas odvolat, Správce za takových okolností Osobní údaje neprodleně vymaže. Právo na výmaz však není absolutní, a pokud má Správce nějakou objektivní povinnost Osobní údaje nadále uchovávat (např. z důvodu vedení účetnictví), dojde k výmazu pouze těch Osobních údajů, které již Správce nadále pro původní účely zpracování nepotřebuje;

5.1.4. právo na omezení zpracování Osobních údajů: Účastník má právo na to, aby Správce zpracování jeho Osobních údajů omezil, pokud: a) popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebou k tomu, aby Správce mohl přesnost těchto údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a Účastník odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití; nebo c) Správce již Osobní údaje pro účely zpracovávání nepotřebuje, ale Účastník od Správce požaduje tyto pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků; nebo d) Účastník vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Účastníka;

5.1.5. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;

5.1.6. právo na přenos Osobních údajů na jiného správce: pokud jsou Osobní údaje zpracovávány automatizovaným způsobem na základě souhlasu Účastníka nebo na základě uzavřené smlouvy, má tento právo na kopii svých Osobních údajů, které Správci poskytl, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Účastníkovi, nebo jím zvolené jiné osobě;

5.1.7. právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů: při neplnění předpokladů stanovených právními předpisy má Účastník právo vznést námitku proti zpracování jeho Osobních údajů, pokud právním základem zpracovávání jsou oprávněné zájmy Správce;

5.1.8. právo na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů: pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování Osobních údajů, má Účastník právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

5.2. Účastník může svá práva specifikována v čl. V odst. 5.1. těchto Zásad uplatnit zasláním žádosti na adresu aquadencz@gmail.com nebo písemně na adresu sídla Správce.

5.3. Pokud by se Účastník domníval, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu s platnými právními předpisy, může:

5.3.1. požádat Správce o jejich vysvětlení, a to na e-mailové adrese aquadencz@gmail.com;

5.3.2. vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a požadovat odstranění takto vzniklého stavu (provedením opravy, doplněním údajů, smazáním údajů).

5.4. Uplatní-li Účastník své právo dle tohoto článku, je Správce povinen odpovědět mu nejpozději do 30 dnů od obdržení stížnosti.

5.5. V případě uplatnění některého z práv Účastníka dle tohoto článku, má Správce právo požadovat prokázání totožnosti Účastníka.

5.6. Správce má v případě opakovaných a nedůvodných žádostí o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů právo účtovat Účastníkovi poplatek za administrativní náklady s tímto spojené.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k webovým stránkám realizován. K řešení případných sporů vzniklých mezi Účastníkem a Správcem jsou příslušné české soudy.

6.2. Se svými dotazy nebo stížnostmi se můžou Účastníci obrátit na nás, jakožto Správce osobních údajů, a to e-mailem na adresu aquadencz@gmail.com, telefonicky na čísle +420 739 579 878, nebo písemně na adresu sídla Správce, Osadní 869/30 170 00 Praha 7 – Holešovice.

6.3. Účastnící mají rovněž právo obrátit se s případnou stížnosti na Správce na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6.4. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01.01.2022 a jsou k dispozici na webových stránkách Správce.

cartphone-handsetcross-circle